Ouderraad Centrum
GVB Sint-Franciscus 

Ideeën, vragen of opmerkingen? Wij zijn één en al oor!

Email: ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be

Phone: 0468/258.947 (Mathias)

VZW Katholieke vrije scholen te Waasmunster

Kerkstraat 10
9250 Waasmunster

KBO 0415.881.956

Onze nieuwsbrief

© 2019 door Ouderraad Centrum | GVB Sint-Franciscus Waasmunster |  Cookie Policy  |   Privacy Policy | Algemene Voorwaarden

Zoeken
  • Mathias Vercauteren

Maatregelen Corona op onze school

De Nationale Veiligheidsraad besliste om de lessen te schorsen in alle scholen. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze scholen?

De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. Deze maatregel geldt voor alle onderwijsnetten.  We roepen ouders uitdrukkelijk op om hun kinderen thuis te houden.

  • De normale schooltijden blijven gelden zowel bij een volledige als een halve dag opvang.

  • Voorlopig blijft de voor- en naschoolse opvang open.

  • De studie daarentegen is afgeschaft.

  • Er worden geen warme maaltijden voorzien.

  • Indien je kind toch gebruik wenst te maken van de opvang vragen wij je vooraf in te schrijven via de link die wekelijks via mail bezorgd wordt.

  • Externen krijgen geen toegang tot de school.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 14 maart om middernacht en duurt tot en met 3 april 2020.

Tijdens deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Naar aanleiding van bovenstaande maatregelen vragen we u om onderstaande enquête in te vullen ivm de opvang op school:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QkmJ39Wqq0uI8JKwRjyhnbpt0rnKoolDoSnJrq2HxVtUQjJITFNUN1pONFZDRDU2TTI1R05RSU9FSi4u

De leerkrachten zullen gedurende deze periode aanwezig zijn op school en zullen nagaan hoe de gemiste leerstof kan bijgewerkt worden.

Om te blijven beantwoorden aan het leerrecht van de leerlingen voorzien de leerkrachten extra (digitale) materialen om thuis of op school aan te werken. Je krijgt daarover op een gepast tijdstip de nodige informatie.  Hou zeker jullie mailbox in de gaten.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor elk ziektesymptoom bij je kind (koorts, hoesten, griep, overgeven, niezen, etc…) Als die optreden, hou dan je kind thuis.

Wordt jouw kind ziek op school?

Dan ben je verplicht om direct je kind af te halen.

Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Voor meer informatie raadpleeg je voor:


Vriendelijke groeten


Schepen van onderwijs

Petra Verstappen

Burgemeester

Jurgen Bauwens

Directies Basisscholen Waasmunster

Martine Dierick                             Tine Van Raemdonck                         Nathalie Samson Patrick Baert                             Caroline Van Schoor

4 keer bekeken